tarieven

Shiatsu therapie

€ 55.-

(shiatsu therapie is vrijgesteld van BTW)

Ooracupunctuur

€ 30

(Dit bedrag is inclusief BTW)

Reflex Natuurlijk (w)eten

Voor reflex natuurlijk eten verwijs ik graag naar 1 van de reflex collega's

Afhankelijk van uw verzekering komt shiatsu therapie in aanmerking voor vergoeding door uw ziektekostenverzekering.

(Oor acupunctuur komt niet voor vergoeding in aanmerking)

Bekijk hier de vergoeding van de verschillende zorgverzekeringen:

Algemene Voorwaarden:

Behandeling uitsluitend op afspraak.

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren afgezegd worden, daarna wordt de behandeling in rekening gebracht.

Per mail ontvangt u een nota voor de behandeling. Deze mag per bank of contant betaald worden. Betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum

Het indienen van de nota bij uw zorgverzekering is uw eigen verantwoordelijkheid.

Als u een klacht hebt proberen we hier samen uit te komen lukt dit niet dan is er via mijn beroepsvereniging de mogelijkheid een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen.